تبلیغات
خانومی - کینه کاشتی . عشق می خواهی درو کنی ؟
تاریخ : جمعه 27 اردیبهشت 1392 | ساعت 22 و 02 دقیقه و 16 ثانیه | نویسنده : قلم نگار لحظه ها
"کینه کاشتی . عشق می خواهی درو کنی ؟"
دلش شکسته بود از غم غربتی چنین سنگین و بی امان . داد می زد ،نمی شنید . عاشقی میکرد ، نمی دید . سینه
پاره میکرد نمیفهمید . خودش  را به درو دیوار می کوبید و بی خیال رد می شد . طاقتش  به سر آمد از این همه کم لطفی به ظاهر عاشقانه .
به او گفت اگر عشق این است و باید که چنین بیرحم در
عاشقی کوچک شوم. عاشقی نمی خواهم . او را به خیر . ما را به شر ...
در جوابش این چنین شنید : بعید بود از تو . در دلم سالهاست کینه و نفرت کاشته ای . حالا وقت درو کردن که رسیده عشق و محبت میخواهی ؟طبقه بندی: دفتر دوازدهم ........................ (1392)،

  • قیمت دلار بازار آزاد
  • فروش بک لینک انبوه
  • ضایعات