تبلیغات
خانومی - بیایید در ماه محرم زنجیر نزنیم!
تاریخ : چهارشنبه 15 آبان 1392 | ساعت 19 و 22 دقیقه و 33 ثانیه | نویسنده : قلم نگار لحظه ها
بیایید در ماه محرم زنجیر نزنیم!
اما زنجیر از پای آزاد مردی باز کنیم ...

سینه نزنیم؛ اماسینه دردمندی را ازغم و آه پاک کنیم ...
اشکی نریزیم؛ اما اشک از چهره مظلومی پاک کنیم ... آنوقت با افتخار بگوییم:
                                                                                                                             "یاحسین"
                                                                                                                             التماس دعا
طبقه بندی: دفتر دوازدهم ........................ (1392)،

  • قیمت دلار بازار آزاد
  • فروش بک لینک انبوه
  • ضایعات